Hjælp til forbedring af private boliger (Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen)

Renoveringspuljen skal sætte gang i beskæftigelsen i byggeriet. Puljen er på 1,5 mia. kr. og yder tilskud til renovering af private boliger, herunder energibesparende tiltag.

Kan du ansøge?
Du kan søge om tilskud til renovering, hvis du er:
 
•   Boligejer
•   Andelshaver
•   Lejer i privat eller almen lejebolig

Hvad kan du ansøge til?
Alt renoveringsarbejde skal leve op til krav i bygningsreglementet.
Læs mere om bygningsreglementet på BR08

Der skelnes mellem tilskud til indre og ydre rammer:
•   Boligejere kan søge til både indre og ydre rammer
•    Som lejlighedsejer, andelshaver og lejer skal du sikre, at du har ret til at udføre arbejdet i forhold til din lejekontrakt eller vedtægterne i din ejerforening eller andelsboligforening.

Hvor meget kan du få i tilskud?
Tilskuddet vil udgøre 40 pct. af arbejdslønnen. Der udbetales minimum 2000 kr. og maksimalt 15.000 kr. pr. bolig.

Herudover kan du få materialetilskud på 20 pct. til udvalgte energibesparende materialer. Der udbetales minimum 2000 kr. og maksimalt 10.000 kr. yderligere til materialer.
Hvis du søger om tilskud til både arbejdsløn og energibesparende materialer, så skal det samlede beløb for begge dele udgøre minimum 2000 kr.

Tilsagn om tilskud bliver uddelt efter først til mølle princippet.

Tilskud til renovering af boligens ydre rammer:
•   Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
•   Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer samt montering af forsatsruder*
•   Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
•   Reparation og isolering af ydervægge
•   Forbedringer af boligers tilgængelighed for handicappede
•   Fornyelse eller etablering af dræn
•   Radonsikring
•   Installering af solfangere og solceller* 
 
Tilskud til renovering af boligens indre rammer:
•   Reparation eller fornyelse af køkken eller bad
•   Gulvarbejder
•   Brandsikring, fx nettilsluttede røgalarmer
•   Installation eller forbedring af varmepumpe/ventilation*
•   Installation eller forbedring af afløbsinstallationer. 
•   Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
•   Reparation eller fornyelse af elinstallationer
•   Installation af fjernvarmeunits*
•   Udskiftning af olie- og gaskedler, installation af jordvarmepumper*

Er du ansøger?
Læs mere på: www.boligforbedringer.dk  
  
Er du håndværker?
Læs mere på: www.boligforbedringer.dk   
Er du ansøger?
Læs mere på: www.boligforbedringer.dk  
  
Er du håndværker?
Læs mere på: www.boligforbedringer.dk   
 

    
 

   


WC Brügge. VVS-Installatør, Rudersdal, Birkerød
    
MSTotalservice banneranimation 

DanBolig i Birkerød v/Lis Rasmussen. DanBolig - forstand på boligmarkedet   
 
H.P.  Larsen A/S - Tømrer og Snedkerfirma
  
John S Pedersen branchebanner_animering 

Poul Sejr Nielsen VVS. Alt indenfor VVS 

Tømrerfirmaet Børge Nissen ApS